Berichten

Top zakelijke trends voor 2023

Het jaar 2022 was een moeilijk jaar voor bedrijven, waarbij het herstel van de pandemie werd belemmerd door inflatie, risico’s voor de bevoorradingsketen en de oorlog in Oekraïne. Er is echter ruimte voor optimisme, met technologische vooruitgang die bedrijven in staat stelt vooruitgang te boeken op manieren die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Dankzij onderzoek naar het consumentensentiment ontstaan er elk jaar nieuwe zakelijke trends. Dit stelt bedrijven in staat om zich aan te passen aan wat de klant wenst en om een verbeterde gebruikerservaring te bieden. We hebben gekeken naar de belangrijkste zakelijke trends voor 2023, om te zien welke volgens ons dit jaar impact zullen hebben.

1. Investeren in duurzame producten

Consumentengedrag wijst erop dat duurzame producten populairder worden dan ooit. Daarom wordt van bedrijven verwacht dat ze investeren in betaalbare duurzaamheid. Onderzoek van Deloitte suggereert dat consumenten steeds bewuster kiezen om duurzamer te leven; een trend die wordt gedreven door bezorgdheid over klimaatkwesties en crisis omtrent de kosten van levensonderhoud.

Enkele van de belangrijkste bevindingen toonden aan dat consumenten een duurzamere levensstijl leiden in vergelijking met 12 maanden geleden. Naast circulariteit, die verwijst naar het repareren en hergebruiken van goederen in plaats van ze te vervangen door een nieuw equivalent, en een voorkeur om alleen te kopen wat ze nodig hebben, verminderen consumenten ook hun vleesconsumptie en reizen ze met vervoersmiddelen die minder koolstofemissies uitstoten.

Bij SIXT omarmen we deze verandering al, met ons wagenpark van elektrische auto’s, dat klaarstaat om aan uw behoeften te voldoen, ongeacht uw locatie. Nu de kosten van levensonderhoud stijgen zijn consumenten echter ook op zoek naar betaalbare en duurzame producten. Een van de belangrijkste zakelijke trends voor 2023 is dus dat bedrijven investeren in duurzame betaalbaarheid.

2. Investeren in ESG-strategie

Een andere van de belangrijkste zakelijke trends voor 2023 is dat bedrijven zich moeten concentreren op hun ESG-strategieën (Environmental, Social and Governance – Milieu, Sociaal en Bestuur). Consumenten houden van daden, niet van woorden. Met het consumentensentiment dat neigt naar ethische merken, is het nu tijd voor bedrijven om te handelen. Consumenten raken ook meer bekend met ‘greenwashing’, een term die verwijst naar ongefundeerde beweringen die klanten misleiden, doordat ze denken dat producten van een bedrijf milieuvriendelijk zijn. Daarom moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze consumenten niet opzettelijk misleiden.
Accountantskantoor Moore Global stelt dat bedrijven die een ESG-strategie hebben waarschijnlijk een winststijging zullen opmerken in vergelijking met bedrijven die deze niet hebben. De studie suggereert dat bedrijven die de afgelopen drie jaar een gedefinieerde ESG-strategie hadden, de omzet met bijna 10% hebben zien stijgen in vergelijking met bedrijven zonder deze strategie. Een manier waarop bedrijven aan hun ESG-strategie kunnen werken is door na te gaan hoe ze zich willen houden aan toekomstige milieuwetgeving.

3. Voortzetting van de digitale revolutie

Digitale transformatie is al lang onder ons en het vertoont geen tekenen van verzwakking. Verwacht wordt dat een van de belangrijkste zakelijke trends in 2023 de voortzetting van digitale transformatie voor bedrijven zal zijn. Volgens een studie van Sage is 80% van de kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) afhankelijk van digitale hulpmiddelen om te overleven en te groeien.

Deze trend zal zich naar verwachting in alle sectoren voortzetten, waarbij de automotive sector geen uitzondering is. De digitale revolutie is al omarmd door SIXT, met SatNav en de nieuwste technische functies die beschikbaar zijn in ons wagenpark. In de toekomst zullen enkele innovaties worden geïmplementeerd om ook de veiligheid van gebruikers te vergroten. Een belangrijke vooruitgang is voertuig-naar-voertuig communicatie, waarmee auto’s kunnen communiceren met andere voertuigen in de buurt. Indien nodig kunnen ze zelfs reageren door te remmen.

4. Identificatie van risico’s omtrent inflatie en de bevoorradingsketen

Nu de economische vooruitzichten voor het komende jaar twijfelachtig lijken, zal een van de zakelijke trends voor 2023 naar verwachting zijn dat bedrijven de risico’s omtrent inflatie en de bevoorradindgsketen gaan identificeren. Problemen met de bevoorradingsketen hebben bedrijven over de hele wereld al geplaagd als gevolg van de Covid-19 pandemie. De oorlog in Oekraïne heeft echter alleen maar bijgedragen aan de problemen waarmee veel bedrijven worden geconfronteerd.

Als gevolg hiervan moeten bedrijven hun blootstelling verminderen en hun veerkracht vergroten. Bedrijven zullen hun bevoorradingsketen in kaart moeten brengen, zodat ze potentiële risicogebieden kunnen identificeren. Dit geeft hen een betere kans om de risico’s te beperken. Van bedrijven wordt op hun beurt ook verwacht dat ze zelfredzamer worden, zodat ze minder last hebben van externe gebeurtenissen.

5. Meeslepende klantervaringen

Een van de belangrijkste zakelijke trends voor 2023 is dat bedrijven klanten een meer meeslepende ervaring gaan bieden. Volgens Zendesk brengt 70% van de klanten meer tijd door met bedrijven die gepersonaliseerde en vloeiende klantervaringen bieden. Technologie speelt hierin een sleutelrol, waarbij het processen stroomlijnt en het gedoe voor de consument wegneemt. Voorbeelden die al worden gebruikt om de klantervaring te verbeteren zijn online klantenservice portals, ondersteuning voor en na de verkoop en aanbevelingsmachines die ons helpen relevante producten te bekijken.

De volgende stap is het mogelijke gebruik van virtual reality (VR), om bijvoorbeeld kleding te passen in online winkels. Of augmented reality (AR), om te zien hoe een item bij je lichaam past. Hoewel bedrijven te maken zullen krijgen met concurrentie om hun consumenten de beste ervaringen te bieden, zullen ze zich ook moeten richten op de ervaring van werknemers, waarbij de concurrentie om top talent toeneemt.

6. Balans tussen werk en privé

Tussen 2019 en 2021 verdrievoudigde het aantal mensen dat vanuit huis werkte, als gevolg van de pandemie. Een van de trends sindsdien is dat meer werknemers een hybride of extern werkschema aannemen. Dit zal naar verwachting doorgaan. Een van de belangrijkste zakelijke trends van 2023 is dan ook dat bedrijven posities gaan promoten die flexibiliteit bieden aan werknemers.

Samen met flexibiliteit en werken op afstand wordt verwacht dat banen die een balans tussen werk en privéleven en een positieve werkomgeving bieden, de sleutel zijn tot het aantrekken van toptalent. Bedrijven die een vierdaagse werkweek aanbieden hebben succesvol aangetoond dat meer uren op kantoor zich niet noodzakelijkerwijs vertalen in productiviteit.

7. Sociale media en de groei van online gemeenschappen

Het is bijna ongehoord voor een bedrijf om sociale media niet te gebruiken als een marketingtool. Daarom wordt verwacht dat een zakelijke trend voor 2023 zal zijn hoe bedrijven advertenties, gemeenschappen en commercie uitbreiden met behulp van sociale media. Volgens The ConnectedEconomy steeg het gebruik van sociale media onder consumenten in 2022 met 8%. Om hiervan te profiteren verhogen meer bedrijven hun advertentie-uitgaven.

Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze zich richten op het bouwen van online gemeenschappen, als aanvulling op hun sociale media strategie. Dit is logisch, want ongeveer 80% van de mensen zegt dat de belangrijkste gemeenschap waartoe ze behoorden zich online bevond.

SIXT leidt door het goede voorbeeld te geven

Met bedrijven die concurreren in een steeds veranderend sociaal en economisch klimaat, is het belangrijk om op koers te blijven met de huidige zakelijke trends. Klantgerichte trends, zoals meeslepende ervaringen en het creëren van online gemeenschappen, zullen de weg wijzen vanuit een verkoop oogpunt. Het is echter belangrijk dat bedrijven hun duurzame en ethische verantwoordelijkheden niet verwaarlozen. Het consumentensentiment suggereert namelijk dat dit net zo belangrijk is. Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze alles op alles zetten wat betreft het aantrekken en behouden van top talent, waarbij de concurrentie om geschoolde werknemers toeneemt. SIXT is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden als een toonaangevend autoverhuurbedrijf voor consumenten die op zoek zijn naar betaalbare luxe.

Registreren als zakelijke klant

Belastingvoordelen voor ondernemers en werknemers

Met werknemers en werkgevers worden standaard basisafspraken over werktijden en salaris gemaakt. Maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een grote rol tijdens de onderhandelingen. Secundaire arbeidsvoorwaarden bieden voordelen voor zowel de werknemers als voor de werkgevers. Medewerkers kunnen een betere werkprivé balans ervaren en voelen zich meer gemotiveerd om voor de werkgever te werken, terwijl werkgevers de vruchten van de betere prestaties plukken. Tegelijkertijd bieden deze arbeidsvoorwaarden fiscale voordelen aan. In deze blog zetten we een aantal belastbare en niet-belastbare voordelen op een rij.

Table of contents


1. Wat zijn belastbare vergoedingen?
2. Enkele voorbeelden van belastbare vergoedingen
3. De werkkostenregeling en vrije ruimte
4. Voorbeelden van werkkostenregeling
5. Gerichte vrijstellingen
6. Nihilwaarderingen
7. Belasting bedrijfsauto
8. SIXT services voor werkgevers en werknemers

1. WAT ZIJN BELASTBARE VERGOEDINGEN?

Als werkgever of werknemer kunt u aantal secundaire arbeidsvergoedingen tegenkomen die belastbaar zijn. Over deze belastbare vergoedingen moeten loonbelasting en sociale premies worden ingehouden en overgedragen. Deze kosten behoren tot de rekening van de medewerker en worden als loon gezien. Overigens vallen de meeste secundaire arbeidsvergoedingen in de niet-belastbare categorie. Maar meer over deze niet-belastbare vergoedingen kunt u in het vervolg van deze blog lezen.

2. ENKELE VOORBEELDEN VAN BELASTBARE VERGOEDINGEN

Hieronder heeft SIXT een aantal voorbeelden van belastbare vergoedingen op een rijtje voor u gezet. Let op, de onder bepaalde voorwaarden kunnen een aantal van deze vergoedingen alsnog als eindheffingsloon worden aangewezen of onder de werkkostenregeling (WKR) vallen:

 • Kosten voor niet werkgerelateerde kleding: werkkleding wordt niet gezien als een belastbare vergoeding. Eventuele vergoedingen voor privékleding of sportkleding wordt wel beschouwd als loon.
 • Variabele reiskostenvergoedingen: per kilometer mag €0,19 worden vrijgesteld, maar sommige werkgevers kiezen er voor om hun werknemers een hogere reiskostenvergoedingen aan te bieden. De extra vergoeding wordt als belastbaar loon beschouwd. Onder bepaalde voorwaarden kan de extra reiskostenvergoeding worden aangewezen als eindheffingsloon.
 • Producten uit eigen bedrijf: werkgevers mogen hun werknemers onder de gerichte vrijstelling een korting van 20% geven bij de aanschaf van producten uit het eigen bedrijf en er geldt een maximum bedrag van €500. Het deel dat boven deze maximum grens uitkomt wordt als loon beschouwd, maar kan onder bepaalde voorwaarden als eindheffingsloon worden aangewezen.
 • Geschenken: geschenken of personeelsfeesten op externe locaties behoren tot de categorie ‘loon in natura’ en worden als loon van de werknemer gezien. Echter worden bepaalde persoonlijke attenties, zoals fruitmanden of rouwkransen, niet als geschenken gezien, maar als een vergoeding die buiten de relatie werkgever-werknemer valt.

3. DE WERKKOSTENREGELING (WKR) EN VRIJE RUIMTE

Secondaire arbeidsvoorwaarden: de meeste van deze vergoedingen zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer belastingvrij. Met de introductie van de werkkostenregeling (WKR) door de Nederlandse belastingdienst bestaat er slechts één regeling voor het geven van onbelastbare verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers. Er bestaan echter wel een aantal uitzonderingen. Deze gerichte vrijstellingen komen later aan bod.

Binnen de WKR mogen werkgevers een specifiek percentage over een bepaald deel van de loonsom van het bedrijf en een specifiek percentage over het totale fiscale loon besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen voor het personeel. Dit bedrag staat ook wel bekend als de ‘vrije ruimte’. Komt het totaal bedrag van de onbelaste vergoedingen boven de grens van de vrije ruimte? Dan betalen werkgevers een eindheffing van 80% loonbelasting.

Daarnaast hanteert de belastingdienst de gebruikelijkheidstoets binnen de vrije ruimte. Deze toets bepaalt dat de verstrekking of vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van het bedrag wat in een vergelijkbare situatie of vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Per werknemer wordt een bedrag van €2.400 per jaar als gebruikelijk gezien.

4. VOORBEELDEN VAN WERKKOSTENREGELING (WKR)

Volgens de Nederlandse belastingdienst hoeven onbelaste verstrekkingen en vergoedingen die binnen de vrije ruimte vallen, niet werkgerelateerd te zijn. Er worden namelijk geen voorwaarden gesteld. Als werkgever mag u zelf bepalen wat u aan uw medewerkers beschikbaar stelt. Enkele voorbeelden van vergoedingen die binnen de vrije ruimte van de WKR vallen zijn:

 • Vergoedingen voor thuiswerken
 • Personeelsfeesten op de werkplek
 • Kinderopvang op de werkplek
 • Fiets van de zaak
 • Bedrijfsfitness (kracht- en cardio training)
 • Bonussen of gratificaties

5. GERICHTE VRIJSTELLINGEN

Niet alle verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel gaan ten koste van de vrije ruimte. Er bestaan namelijk ook gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Voor de gerichte vrijstellingen geldt dat deze vergoedingen en verstrekkingen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en er gelden maximum bedragen.

Voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn:

 • Vergoedingen voor vervoer
 • Werkgerelateerde overnachtingen
 • Het volgen van cursussen of bezoeken van congressen
 • Studie- en opleidingen om competenties te verwerven
 • Noodzakelijke producten, zoals telefoons of laptops, om het werk uit te kunnen voeren

6. NIHILWAARDERINGEN

Onder nihilwaarderingen vallen enkele werkplek voorzieningen, die de werknemer ook daadwerkelijk op de werkplek gebruikt. Deze voorzieningen worden op €0 gewaardeerd en worden niet door de belastingdienst belast. Daarnaast vallen deze nihilwaarderingen ook niet onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

De volgende voorzieningen kunnen door werkgevers op nihil worden gewaardeerd:

 • Het gebruiken van bureau’s, kopieermachines of bedrijfsfitness ruimtes
 • Het beschikbaar stellen van werkkleding
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer die door werknemers voor het werk worden gebruikt
 • Voorzieningen in de thuis werkruimte

7. BELASTING BEDRIJFSAUTO

Een auto van de zaak of een eigen auto gebruiken voor het werk: wat betekent dit voor de belasting bedrijfsauto die u als werkgever of werknemer moet betalen? Het is een ingewikkeld vraagstuk, maar SIXT probeert u de regels op een zo simpel mogelijke manier uit te leggen.

Werkgevers kunnen zakelijke bedrijfsauto’s ter beschikking aan werknemers stellen. Voor het ter beschikking stellen van bedrijfsauto’s maakt het niet uit of deze bedrijfswagens tot het eigen wagenpark behoren of bijvoorbeeld van lease- of huurbedrijven zijn. Ook is het mogelijk om de totale kosten van de eigen auto’s van werknemers te vergoeden. Geleasde of gehuurde auto’s vallen onder deze categorie. Voor de reizen die de werknemer vervolgens maakt, mag geen onbelaste kilometervergoeding worden betaald. Voor de zakelijke kilometers die werknemers met hun eigen, geleasde of gehuurde auto maken, maar waarvan de totale kosten niet door de werkgever worden betaald, geldt een onbelaste kilometervergoeding van €0,19 per gereden kilometer.

Indien de werknemers bedrijfsauto’s ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, moeten zij voor het privégebruik bijtelling (extra belasting bedrijfsauto) betalen. De auto van de zaak wordt door de belastingdienst als een bonus gezien en dus als loon beschouwd. De hoogte van de belasting die werknemers moeten betalen, hangt af van de catalogus waarde van de auto en van de vervuiling. Als werknemers er voor kiezen om de bedrijfsauto’s niet privé te gebruiken, dan dient er een rittenadministratie bij te worden gehouden. De bedrijfsauto mag echter tot maximaal 500 kilometer privé worden gebruikt.

8. SIXT SERVICES VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Voor zowel zelfstandige ondernemers, werknemers en werkgevers biedt SIXT betaalbare services aan die u verder op weg helpen. Of u nu een auto voor het dagelijkse woonwerk-verkeer of buitenlandse zakenreizen nodig heeft, bij SIXT kunt u premium bedrijfswagens voor de korte- en lange termijn huren.

SIXT RENT:
Huur een premium bedrijfswagen en maak indruk op uw klanten of andere zakelijke afspraken. Het moderne bedrijfswagenpark bestaat uit de nieuwste modellen van gemiddeld drie maanden oud. Al vanaf één dag kunt u gebruik maken van bedrijfsauto’s met geavanceerde technologieën.

SIXT+:
Voor werkgevers en werknemers die op zoek zijn naar het perfecte alternatief voor leasen of kopen, is het auto abonnement van SIXT de juiste oplossing. SIXT+ is dé Netflix voor entertainment of dé Spotify voor muziek, maar dan voor bedrijfswagens. Dankzij de vaste maandelijkse prijs komt u nooit voor extra of onvoorziene kosten te staan.

SIXT ride:
Laat u comfortabel en ontspannen naar het vliegveld rijden door één van onze professionele chauffeurs in een luxe bedrijfswagen waarmee u indruk maakt. De taxi services van SIXT kunt u eenvoudig online in de SIXT app boeken.

Bedrijfswagens huren is nog veiliger met SIXT

Met de uitstekende diensten van SIXT profiteert u als zakelijke klant niet alleen van een veilige reis dankzij de moderne bedrijfswagens die met de nieuwste technologieën zijn uitgerust, maar door de EU Payment Services Directive PSD2 beveiligen we de betaling van de gehuurde bedrijfswagens dubbel en bent u verzekerd van een veilige transactie. De PSD2 is de toekomst van online winkelen en automatisch dus ook van de online betalingen.

WAT IS EU PAYMENT SERVICES DIRECTIVE2 PSD2

De EU Payment Services Directive2 is een Europese richtlijn die is opgesteld voor online betalingstransacties. Via een verificatie in twee fasen worden klanten sinds 14 september 2019 geholpen om veilige betalingen op het internet te kunnen doen. Eén wachtwoord is niet meer voldoende bij het betalen van diensten of producten online of andere activiteiten waar u risico op fraude met financiële gegevens loopt. Er zijn twee of meerdere verificatie factoren uit verschillende categorieën nodig om de betaling te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van een wachtwoord en vingerafdruk of een wachtwoord en pincode die aan uw smartphone is gekoppeld. Alle banken beslissen zelf individueel over de benodigde identificatie factoren.

Een korte samenvatting van EU Payment Services Directive2 (PSD2)

 • De EU Payment Services Directive2 PSD2 regelt uw financiële betalingen online
 • Eén wachtwoord is niet meer voldoende voor een succesvolle authenticatie
 • Een tweede of derde authenticatie factor helpt tegen misbruik, nu en in de toekomst
 • Uw bank besluit zelf hoe en welke tweede verificatie factor wordt gebruikt
 • Twee van de drie beschikbare factoren (kennis, bezit of identiteit) worden gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan een wachtwoord of beveiligingsvraag bij kennis. Of aan een smartphone of TAN bij bezit en aan een vingerafdruk of gezichtsherkenning bij het verifiëren van uw identiteit.

WAT BETEKENT PSD2 VOOR UW SIXT BOEKING?

De introductie van PSD2 in 2019 heeft geen impact op het huren van bedrijfswagens voor onze zakelijke klanten. Vrijwel alles blijft hetzelfde voor u. U kunt eenvoudig en snel online de nieuwste bedrijfswagens boeken en vervolgens ophalen bij een SIXT station bij u in de buurt. Of natuurlijk op de luchthavens of in de grote steden in één van de meer dan 105 andere landen wereldwijd. Dit geldt voor naast SIXT rent ook voor de andere services, zoals SIXT ride of SIXT share. U kunt altijd vertrouwen op onze transparante dienstverlening en slimme processen die uw leven een stuk gemakkelijker en leuker maken.

Het enige waar u rekening mee moet houden is dat er tijdens het betalingsproces een extra stap nodig kan zijn, waarmee de bank uw identiteit kan controleren om eventuele fraude te voorkomen. Overigens vraagt deze extra stap vaak alleen om een extra wachtwoord, pincode of antwoord met als doel om het doen van online betalingen zo gemakkelijk, efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Uw persoonlijke gegevens worden extra beveiligd.

ZO WERKT HET BIJ SIXT

Vanaf het moment dat u de website bezoekt of in de SIXT App op zoek gaat naar uw favoriete bedrijfswagen, is alles hetzelfde zoals normaal. Totdat u door gaat naar de betaling.

 1. Selecteer de gewenste betaalmethode en vul uw persoonlijke gegevens in. Deze gegevens worden naar uw bank gestuurd en de bank beslist vervolgens of een tweede authenticatie nodig is.
 2. Indien een tweede authenticatie nodig is, wordt u gevraagd om de extra authenticatie factor in de voeren. Dit kan bijvoorbeeld een extra pincode of vingerafdruk zijn.
 3. Zodra de tweede authenticatie succesvol en afgerond is, wordt uw betaling afgerond en ontvangt u van SIXT een bevestiging van de boeking.

Voor het boeken van bedrijfswagens in de SIXT app raden we aan om er voor te zorgen dat de SIXT app altijd up-to-date is. Uiteraard omdat SIXT u de juiste gebruikerservaring wilt garanderen, maar ook vanwege de EU Payment Services Directive2 PSD2.

VEILIG EN VERANTWOORD ONLINE BOEKEN

SIXT hanteert standaard richtlijnen voor alle services die we aanbieden. Zo is ook de website voorzien van alle digitale veiligheidscertificaten en kunt u als zakelijke klant vertrouwen op een veilig en verantwoord online boekingsproces. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Deze gegevens kunt u echter altijd en overal inzien door middel van de SIXT app of door in te loggen op de website met het SIXT business account. Dit geldt overigens ook voor de gegevens van uw medewerkers en alle contracten.

GRATIS VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN

Bent u overtuigd van de veilige en verantwoorde manier van het doen van online betalingen bij SIXT en wilt u meer weten over de voordelen van bedrijfswagens huren? Lees dan snel verder.

De voordelen van bedrijfswagens huren met SIXT:

 • Blijf altijd en overal flexibel en mobiel: het uitgebreide wagenpark van SIXT staat vrijwel direct voor u beschikbaar. Maak gebruik van het wereldwijde netwerk van SIXT en huur uw favoriete bedrijfswagens voor het dagelijkse woon-werkverkeer, zakentrips in het buitenland en persoonlijke vakanties. Het wagenpark staat vrijwel direct voor u beschikbaar.
 • Huren met persoonlijke korting: zodra u zich als zakelijke klant aanmeldt, ontvangt u een offerte op basis van uw persoonlijke wensen. Ook ontvangt u een persoonlijke korting die kan oplopen tot wel 15%. Deze korting kunt u elke boeking opnieuw gebruiken.
 • Moderne bedrijfswagens rijden van topmerken: een elektrische Tesla Model S, een luxe Mercedes-Benz of een wendbare Volkswagen – bij SIXT huurt u bedrijfswagens die gemiddeld 3 maanden oud zijn van verschillende topmerken. Het moderne bedrijfswagenpark is uitgerust met de nieuwste en veiligste systemen.
 • Slimme en innovatie processen en systemen: SIXT maakt uw leven als zakelijke ondernemer of eigenaar van een groot bedrijf niet alleen leuker, maar ook makkelijker. Met een SIXT business account heeft u 24/7 inzicht in al uw reserveringen, facturen en persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u in de SIXT app alles regelen voor een onbezorgde reis. Nooit meer papierwerk of lange wachtrijen, u opent de bedrijfswagens gewoon via de app.

Waar wacht u nog op? Vul nu het online formulier in, maak uw persoonlijke wensen kenbaar en stap binnenkort in uw favoriete bedrijfswagen.

Nu aanmelden en profiteren

Bedrijfswagens huren met een auto abonnement of bedrijfswagens kopen

Focus op zaken die er toe doen en bespaar uw bedrijfskapitaal voor projecten die het bedrijf verder helpen groeien, terwijl u maximaal flexibel en altijd mobiel bent. Hoe? Met een SIXT+ auto abonnement – net als Spotify voor uw favoriete muziek, een abonnement bij de sportschool of Netflix voor entertainment, maar dan voor bedrijfswagens. Een auto abonnement is het nieuwe aanschaffen of leasen. Flexibeler. Handiger. En vooral ook veel gunstiger. Of u nu een zelfstandige ondernemer of eigenaar van een groot bedrijf bent of bij een start-up werkt, iedereen profiteert van deze geweldige oplossing.

Inhoud


Voor bedrijven of ondernemers die willen groeien
De mobiele wereld van vandaag
Het aanschaffen van bedrijfswagens
Bedrijfswagens huren met auto abonnement
Auto abonnement afsluiten of bedrijfswagens kopen

VOOR BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS DIE WILLEN GROEIEN

In de snel veranderende wereld van vandaag volgen nieuwe technologieën en innovatieve ideeën elkaar snel op. Concepten en producten ontwikkelen zich in een razendsnel tempo. En als zelfstandige ondernemer of eigenaar van een bedrijf heeft u slechts één keuze: mee bewegen. Vasthouden aan oude ideeën of starre contracten afsluiten kunnen u de das om doen, maar soms kan het lastig zijn om de juiste oplossingen voor uw behoeften te vinden. Helemaal als het gaat om uw mobilteitsbehoeften en die van uw medewerkers.

Gelukkig zijn er talloze concepten die u en uw bedrijf op een uitstekende manier kunnen helpen met verder groeien. Deze diensten en producten zorgen er bijvoorbeeld voor dat u uw kostbare bedrijfskapitaal kunt besparen en in andere projecten kunt investeren. Of dat uw bedrijfsprocessen sneller, slimmer en eenvoudiger ingericht worden, zodat u en uw medewerkers zich kunnen richten op belangrijkere taken die de volledige aandacht en focus opeisen. Tot slot zijn er ook concepten die ervoor zorgen dat u als bedrijf maximaal flexibel bent en blijft. SIXT+, het auto abonnement van SIXT, is een innovatief concept die alle eerder genoemde voordelen met elkaar verbindt.

DE MOBIELE WERELD VAN VANDAAG

Veel van de bedrijfswagens die vroeger op de snelweg reden, zijn inmiddels ingeruild voor duurzamere modellen. Van hybride bedrijfswagens die zowel elektrisch als op fossiele brandstoffen kunnen rijden tot volledig elektrische bedrijfswagens zoals een Tesla Model S of een elektrische Volkswagen Golf. De mobiele wereld van vandaag ziet er heel anders uit dan een aantal jaar geleden. Ook in deze wereld volgen nieuwe technologieën en innovatieve ideeën elkaar op en bij SIXT begrijpen we dat u als zakelijke ondernemer het liefst up-to-date blijft van alle moderne technische hoogstandjes en nieuwe manieren van rijden. Daarom biedt SIXT de mogelijkheid om bedrijfswagens te huren door middel van een SIXT+ auto abonnement.

U kunt zonder enige risico’s de nieuwe manier van rijden uit proberen, zonder vast te zitten aan starre contracten of hoge investeringen te moeten doen. Laten we eerlijk wezen: geld kan maar één keer worden uitgeven en u wilt natuurlijk zo slim mogelijke investeringen doen. Het kopen van nieuw bedrijfswagens lijkt misschien nodig om moderne modellen te kunnen gebruiken, maar dat is alles behalve waar. Bedrijfswagens kunt u namelijk eenvoudig en snel bij SIXT huren.

HET AANSCHAFFEN VAN BEDRIJFSWAGENS

 • Eigenaar: als u besluit om één of meerdere bedrijfswagens aan te schaffen, dan zijn de modellen uw eigendom. Daarbij komen dus ook verplichtingen, zoals het regelen van de administratieve zaken en onderhoud, bij kijken.
 • Droommodel of marketing: uw bedrijfskapitaal kunt u maar één keer uitgeven. Kiest u voor een speciaal bedrijfswagen model of kiest u gemak en comfort? Met welk model laat u de beste indruk achter? Welk merk of model past bij uw bedrijf?
 • Lage kosten, of toch niet: één investering en u bent klaar. Helaas is dat niet het geval als u besluit om zelf de eigenaar van bedrijfswagens te worden. Onderhoud, reparaties, verzekeringen, afschrijving en ongelukken. Het bezitten van een eigen bedrijfswagenpark zorgt vaak voor onvoorziene kosten terwijl u ook het risico loopt op waarde verlies.
 • Nieuwe auto: zodra u van het erf van de autodealer rijdt, is uw nieuwe auto niet meer nieuw en daalt de waarde van het model aanzienlijk.

BEDRIJFSWAGENS HUREN MET AUTO ABONNEMENT

 • Vaste maandelijkse prijs: voor een vast tarief per maand kunt u de nieuwste modellen met moderne technologieën huren. Géén hoge investeringen of onvoorziene kosten. Wel bedrijfskosten beheersen en plannen. Alle kosten voor onderhoud, verzekeringen en andere diensten zijn inbegrepen.
 • Geen huurlimieten: u kunt zoveel bedrijfswagens huren als u nodig heeft en de bedrijfswagens inleveren wanneer u wilt. Na afloop van de proefperiode van 28 dagen kunt u het contract overigens maandelijks opzeggen, zodat u maximaal flexibel blijft.
 • Financiële voordelen: de kosten van een auto abonnement worden als normale bedrijfskosten gezien en beïnvloedden de balans niet. Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten aftrekken van de belasting.
 • Direct en wereldwijd beschikbaar: de bedrijfswagens die u met een auto abonnement kunt huren staan gelijk voor u klaar. Speel handig in op veranderingen en maak gebruik van extra bedrijfswagens wanneer u wilt. Met een SIXT+ auto abonnement kunt u echter in meer dan 105 verschillende landen wereldwijd gebruik maken van de nieuwste modellen.

AUTO ABONNEMENT AFSLUITEN OF BEDRIJFSWAGENS KOPEN

De grootste verschillen op het gebied van zelf bedrijfswagens kopen of het huren van bedrijfswagens hebben betrekking op onder andere de beschikbaarheid, flexibiliteit, kosten en mobiliteit. Beide opties brengen zowel voordelen als nadelen met zich mee, maar door een auto abonnement af te sluiten zorgt u ervoor dat u en uw medewerkers altijd en overal mobiel blijven.

Beschikbaarheid

Als u besluit om een nieuwe bedrijfswagen te kopen dan kan het voorkomen dat u soms maandenlang op het model moet wachten. Van het doen van onderzoek, het bezoeken van dealers, het afsluiten van de eventuele financiering tot aan de oplevering. Het aanschaffen van bedrijfswagens is een tijdrovende en kostbare klus.

Met het SIXT+ auto abonnement staat het moderne bedrijfswagenpark gelijk voor u klaar. U hoeft ook niet ver te rijden. U kiest online zelf het gewenste ophaalstation uit en haalt uw favoriete bedrijfswagen vervolgens op zonder lange wachtrijen of papierwerk in te vullen.

Flexibiliteit

Het auto abonnement is beschikbaar voor de korte of lange termijn. Maandelijks opzegbaar na afloop van de proefperiode en voor maximaal 12 maanden, in plaats van 2-3 jaar.

Kosten en service

Als eigenaar van bedrijfswagens draagt u een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het onderhouden van een bedrijfswagenpark kost veel tijd en energie. Onderhoud, reparaties, vervangende voertuigen, ongelukken en noem het maar op. Onvoorziene kosten zijn eerder de regel dan de uitzondering.

Door gebruik te maken van de bedrijfswagens van SIXT hoeft u zich nergens druk over te maken. SIXT regelt namelijk alle belangrijke zaken voor u. In de vaste maandelijkse prijs zitten alle kosten voor onderhoud en andere services inbegrepen. Ook seizoensbanden, verzekeringen en gratis vervangende voertuigen zitten bij de prijs in!

Mobiliteit

U bepaalt bij het auto abonnement zelf hoe lang, welk model, wie en hoeveel u met de bedrijfswagens kunt rijden. Het contract is volledig aanpasbaar en sluit daarom perfect aan bij uw behoeften. Gelukkig zit je er niet voor altijd aan vast.

 

AUTO ABONNEMENT KOPEN LEASEN AUTO DELEN
Investering Laag tot gemiddeld Hoog Laag tot gemiddeld Laag
Contract Flexibel (maandelijks opzegbaar) Geen contract Vast (voor x aantal jaar) Zeer flexibel
Tanken
Bedrijfswagen aanbod Groot Zeer groot Zeer groot Beperkt
Verplichting Geen Veel – o.a. onderhoud & reparatie Veel Geen
Probleem Kilometer limiet Afschrijving Kilometer limiet Beschikbaarheid
Verzekering Nodig Nodig
Nu vrijblijvende offerte met persoonlijke korting aanvragen